Nawigacja
 
Artykuły: Rocki Marek
Jestem liberałem
O programach studiów powinni decydować naukowcy, a nie ministrowie. o tym, czy wprowadzać dodatkowe egzaminy na podyplomowe studia magisterskie, również. To rynek ma weryfikować jakość poszczególnych kierunków, a nie certyfikaty MENiS – uważa odchodzący właśnie rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Marek Rocki

Trzeba gospodarki opartej na wiedzy
Produkcja przemysłowa w drugiej połowie minionego roku była o blisko 10 procent wyższa niż w analogicznych miesiącach roku 2003. Niewiele krajów Unii Europejskiej może pochwalić się takimi wynikami. Są one imponujące. Ważne, że w polskiej gospodarce coraz istotniejszą rolę odgrywają firmy nowoczesnych technologii.

Pytania i odpowiedzi
To nie jest Pan zwolennikiem Unii Europejskiej? Ja?!? Dla zwolennika liberalnej polityki gospodarczej UE miałaby byc celem i wzorcem? Swoją drogą, jestem też przeciwnikiem usilnego wdrażania "procesu bolońskiego".