Zobacz temat
 Drukuj temat
polecam artykuł
Artemis
Zielona wyspa tonie!!!

OFE: Dramatyczny wyścig z czasem

http://biznes.int...em,1964003
 
skorpion
Zamykajcie działalność - przyjmują na etat w zusieSzeroki uśmiech

http://zus.pox.pl...dnikow.htm
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
lis65
http://finanse.wp.pl/kat,1033719,title,Ponad-tysiac-nowych-urzednikow-w-ZUS,wid,16149733,wiadomosc.html?ticaid=111a0e
.
.
www.spprp.pl
 
Web
Przemas72
Zamiast czytać bez końca kolejne artykuły o niczym i nabijać kabzę emitentom reklam trzeba by się chyba zastanowić czemu nie ma pozytywnej decyzji KE, choc podobno miała być. Bo że jest negatywna to na razie zakładam, że to plotka bez pokrycia. W UOKiKu twierdzą, że nic jeszcze nie wiedzą konkretnego, ale jakoś tak dziwnie się wypowiadają jakby to rzekomo nasza wina była... A ulubiony ulubieniec nie odpisuje, pewnie też nic nie wie.
 
skorpion
A ja przypuszczam, że to opóźnienie jest spowodowane tym, że ta decyzja wszystkich zaskoczy. Mam nadzieję, nas pozytywnie, a innymi się nie mam zamiaru przejmować. ...
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
prawda w oczy
Oni/władza/ już wiedzą ale nie chcą , żeby im Święto Niepodległości popsuć, tak myślęKrzywi się Ciekawe jak się czuje ,,pani skarga"? Ona też już ma odpowiedź.
Edytowane przez prawda w oczy dnia 08-11-2013 14:48
 
Lidia
Przemas72- bardzo dobrze jest przeczytać, jak wypowiada się prasa na interesujące nas tematy. Każdy z nas trafia na interesujący pozostałych artykuł i dzieli się nim wklejając linka. Bardzo potrzebny jest wątek "polecam artykuł".

A o notyfikacji piszemy na wątku "NOTYFIKACJA KE".
A właściwie już nie piszemy. I śpimy spokojnie - zgodnie z tym, co 26.10 br sugerował nam Braveheart
Edytowane przez Lidia dnia 08-11-2013 21:51
 
Artemis
Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się oszustwami w pośrednictwie pracy.

http://wiadomosci...racy/qm5jt
 
Artemis
O to jak się kończy tolerowanie darmozjada.


http://finanse.wp...;_ticrsn=3
 
annatur1
apogeum walki z ZUS
http://www.prawoibezprawie.pl/aktualnosci/244-abolicja-dla-przedsiebiorcow-pelen-sukces
Edytowane przez annatur1 dnia 22-11-2013 14:35
annatur1
 
icka
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3D7BF917


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 18701

w sprawie realizacji przepisów ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: SPS-023-18701/13, dotyczące interpelacji posła Henryka Siedlaczka w sprawie przepisów ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność w oparciu o stanowisko członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
W związku z przedstawioną w piśmie pana posła Henryka Siedlaczka opinią o nieprawidłowościach w realizacji przepisów ustawy abolicyjnej przez poszczególne oddziały ZUS, polegających na przeksięgowywaniu składek opłaconych przez pracodawcę za pracowników na FUS, na jego konto, pomniejszając tym samym zadłużenie za pracodawcę, należy przede wszystkim wyjaśnić obowiązujące zasady rozliczania dokonywanych przez płatników składek wpłat na poczet należności z tytułu składek, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 465, z późn. zm.)
Zgodnie z § 11 wyżej wskazanego rozporządzenia wpłaty dokonane przez płatnika podlegają rozliczeniu za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie deklaracji oraz raportów lub deklaracji korygującej oraz raportów korygujących, zgodnie z oznaczeniem dokonanym przez płatnika składek na dokumencie płatniczym. Natomiast w przypadku gdy wpłata składek na ubezpieczenia społeczne jest niższa od kwot należnych składek wykazanych w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy, to zgodnie z § 12 tegoż rozporządzenia w pierwszej kolejności rozlicza się ją na pokrycie należnych składek na fundusz emerytalny i otwarte fundusze emerytalne. Kwoty składek na fundusz emerytalny podlegają w odniesieniu do każdego ubezpieczonego rozliczeniu, proporcjonalnie do kwoty należnych składek za tego ubezpieczonego, do łącznej kwoty należnych składek na dany fundusz wynikającej z rozliczenia dokonanego w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy. Pozostałą po pokryciu należności tych funduszy część wpłaty rozlicza się proporcjonalnie na pokrycie składek należnych na pozostałe fundusze (rentowe, chorobowy i wypadkowy).

Jeżeli więc w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy zostały wykazane składki za pracowników oraz pracodawcę, to wpłaty dokonane za ten miesiąc podlegają rozliczeniu na zasadach przedstawionych powyżej. Nie ma możliwości pokrycia z danej wpłaty wyłącznie składek za pracowników, pozostawienia niepokrytych składek za pracodawcę, ponieważ zarówno pracownicy, jak i pracodawca są ubezpieczonymi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.). W tym przypadku nie ma znaczenia, z jakiego tytułu (czy to zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy też prowadzenia działalności pozarolniczej) dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym.
Jeżeli płatnik składek wpłaci w obowiązującym terminie składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne lub na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednakże nie wskaże, jakiego okresu dotyczy wpłata, wówczas wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie należności z danego tytułu, poczynając od należności o najwcześniejszym terminie płatności z uwzględnieniem zasad rozliczeń przedstawionych powyżej.


W sytuacji gdy płatnik składek zatrudniał pracowników oraz opłacał za nich należne składki na bieżąco i został za okres wstecz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz nie opłacił powstałych z tego tytułu należności, wówczas okres, za który jest on obejmowany ubezpieczeniami wstecz, należy traktować odrębnie.
Jeżeli przedsiębiorca będący w takiej sytuacji wystąpi z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, wówczas należności podlegające umorzeniu zostaną ustalone na podstawie złożonych za niego dokumentów rozliczeniowych korygujących. W takim przypadku wpłaty dokonane za zatrudnionych pracowników lub inne osoby zgłoszone do ubezpieczeń nie będą podlegać przeliczeniu na częściowe pokrycie składek za przedsiębiorcę. O obowiązku stosowania powyższej zasady zostały poinformowane wszystkie terenowe jednostki organizacyjne zakładu.


Członek Zarządu ZUS zapewnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako organ realizujący przepisy ustawy abolicyjnej, jest zainteresowany sprawnym przeprowadzeniem postępowań dotyczących wniosków składanych przez zainteresowanych.

Dlatego też w przypadku wystąpienia sytuacji, w których którykolwiek z oddziałów zakładu nie zastosował się do obowiązujących zasad rozliczenia dokonanych wpłat, należy je zgłaszać do departamentu realizacji dochodów zakładu w celu zweryfikowania.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Warszawa, dnia 9 lipca 2013.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3D7BF917
 
Artemis
"(...) Na dzień dzisiejszy można odtrąbić małe zwycięstwo (w trwającej już prawie 7 lat wojnie) nad ZUS-em.

Trzeba również podkreślić, że dzięki ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Polska znowu stała się sławna na całym świecie.


Do tej pory jeszcze ani jeden Parlament nie uchwalił aktu prawnego, którego wejście w życie byłoby uzależnione od kwalifikacji, jaką dokona organ ponadnarodowy."


<strong>http://3o...u
Edytowane przez Artemis dnia 22-11-2013 19:01
 
skorpion
"zusiak [2013-12-01 14:32]
Niesłuchajcie tego oszołoma Prezesika. Pracuję od kilkunastu lat w ZUS na wysokim stanowisku (ten goguś mówi jedynie to co rząd mu każe a o ZUS nie ma żadnego pojęcia) i gdyby wam chociaż część prawdy powiedzieli to w Polsce po prostu zaczęłaby się wojna. W ZUS panuje zmowa milczenia i propaganda dezinformacji. Radzę Wam dobrze dbajcie o swoją emeryturę nie licząc na ZUS."

Taki wpis znalazłem pod tym artykułem:

http://finanse.wp.pl/kat,1033719,opage,3,title,Zagrozenia-wyplat-emerytur-nie-ma-i-nie-bedzie,wid,16216308,wiadomosc.html#opinie
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
annatur1
ZUS informację przyjął a jak będzie realizował ustawę dowiemy się z relacji poszkodowanych
annatur1
 
annatur1
Opolanin wygrał z ZUSem dla zasady
http://wyborcza.pl/1,75248,15120018.html?fb_action_ids=589894917732126&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B184518938415118%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
annatur1
 
skorpion
http://www.podziemnatv.pl/
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
Artemis
Korespondencja sądowa doręczona prosto ze... sklepu rybnego!

<strong>http://fu...h
 
skorpion
http://fundacja.lexnostr...h-sadowych
" Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń " Tacyt
 
annatur1
POLECAM DWA BARDZO WAŻNE LINKI
http://www.youtub...D3cYg4HPAU

http://www.youtub...p7sMPXMHwg
Edytowane przez annatur1 dnia 10-01-2014 18:21
annatur1
 
prawda w oczy
Annatur1 dobry pomysł, żeby tutaj podać te linki, żeby nie zaginęły w postach. Jeden poprawiam, bo nie działał Uśmiech

[quote]annatur1 napisał(a):

Ewa Kołodziej
Jak skorzystać z ustawy abolicyjnej? Kilka praktycznych informacji!
W moim wczorajszym oświadczeniu zawarłam kilka najistotniejszych informacji, dotyczących przedsiębiorców, którzy mieli niezawinione długi względem ZUS. Jest to bardzo praktyczna wiedza, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do odsłuchania mojej wypowiedzi. Nam parlamentarzystom pracującym nad ustawą bardzo zależy, aby jak największa liczba przedsiębiorców dowiedziała się na czas o istnieniu ustawy i z niej skorzystała!

POLECAM DWA BARDZO WAŻNE LINKI

http://www.youtub...D3cYg4HPAU

http://www.youtub...p7sMPXMHwg
Edytowane przez prawda w oczy dnia 10-01-2014 18:29
 
Przejdź do forum: