Manifestacja przeciwko bezprawiu ZUS - 29.06 Warszawa
Już 29.06.2011 (środa) o godz. 11.00 na ul. Wiejskiej (pod Sejmem) odbędzie się II MANIFESTACJA PRZECIWKO BEZPRAWIU ZUS.


Warszawa, 29 czerwca 2011 r.

APEL

Szanowni Marszałkowie i Parlamentarzyści
Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej.


Przedsiębiorcy, których dotknął syndrom zbiegu tytułów do ubezpieczeń - serdecznie dziękują za zainteresowanie i chęć rozwiązania ich problemów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, określonym w Manifeście przekazanym na Państwa ręce dnia 12 maja 2011 r.

Uznając słuszność naszych racji wynikających z Ustawy systemowej z 1999 r. w brzmieniu obowiązującym odpowiednio do dnia 31.10.2005 r. i do dnia 28.02.2009 r. i faktu, że nowelizacja tejże Ustawy dokonana przez Parlament nie dawała przyzwolenia na działanie nowego przepisu wstecz - Parlament udzielając wsparcia, podjął działania dla zniwelowania skutków nieprawnie wywołanego problemu - co znalazło wśród około pół milionowej rzeszy przedsiębiorców, bardzo pozytywny oddźwięk.

Zdając sobie sprawę, że konkretne działania Parlamentu wymagają określonego minimum czasu, a sprawy przybierają coraz bardziej drastyczne formy jak naliczanie przez ZUS zobowiązań w wysokości nawet ponad 100 tysięcy PLN, zajmowanie domów stanowiących jedyne lokum przedsiębiorcy i jego rodziny, podejmowanie kredytów dla dokonania spłaty, utratę mienia poprzez czynności egzekucyjne, powstawanie długów spadkowych, stanów chorobowych: depresje, zawały serca itp. na okres do czasu uzyskania kompletnego rozwiązania, apelujemy do Parlamentu RP , o spowodowanie:

1. nie wszczynania przez ZUS nowych postępowań z urzędu,
2. zawieszenie postępowań będących w toku,
3. zawieszenie postępowań sądowych, przy braku sprzeciwu ZUS,
4. nie wymuszania na przedsiębiorcach przez ZUS, dokonywania korekt deklaracji rozliczeniowych,
5. wstrzymania wydawania decyzji wymiarowych,
6. zaprzestania przez ZUS wszczynania postępowań egzekucyjnych,
7. zawieszenia czynnych postępowań egzekucyjnych.

Przychylenie się do apelowanych wniosków, da ściganym przedsiębiorcom zasłużony oddech, a Parlamentowi możność kompleksowego zajęcia się problemem i ich realizacji zgodnie z zasadą państwa prawnego, z której wynika: zasada zaufania obywateli do organów państwa i stanowionego przezeń prawa.

Interwencyjne działania Parlamentu pozwolą na ochronę praw nabytych; w tym ochronę własności i niedopuszczenia do łamania świętej zasady nie działania prawa wstecz.

Ostateczne rozwiązanie przez Parlament nabrzmiałej sytuacji i zniwelowania syndromu wyboru tytułu do ubezpieczeń - posłuży przestrzeganiu zasady pewności prawa, zgodnie z którą nastąpi: jawność, jasność i stabilność stanowionego prawa.
Podjęcie dalszych działań przez Parlament uchroni przed podważaniem woli ustawodawcy wyrażonej w stanowionych ustawach, a wynikające z nich unormowania prawne jako powszechnie znane, zrozumiałe i generalne oraz dające bezpieczeństwo prawne, nie będą w pokrętny sposób wykorzystywane dla celów doraźnych.

Realizacja apelowanych wniosków i dalsze działania Parlamentu w przedmiotowej sprawie odbudują sferę zaufania do Państwa Polskiego i prawa w nim stanowionego, a przedsiębiorcom dotkniętym syndromem wyboru tytułu do ubezpieczeń; jako uczestnikom obrotu prawnego - zgodnie z zasadą pacta sunt servanda - dadzą prawo odstąpienia od kierowania indywidualnych skarg do Komisji Europejskiej z wnioskami o opinię co do przestrzegania w Polsce prawa europejskiego.

Kierowanie skarg do Komisji Europejskiej stałoby się niezbędnym, gdyż każdy obywatel, a przedsiębiorca tym bardziej musi mieć poczucie bezpieczeństwa prawnego, aby mógł się w przepisach prawa łatwo orientować i na ich podstawie bezpiecznie organizować swoją aktywność życiową, w tym zawodową.

W imieniu wszystkich przedsiębiorców dotkniętych syndromem wyboru tytułu do ubezpieczeń, a także zawieszeniowców i Matek.

(Komitet Organizacyjny)

 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?